ITINERARIS ENERGÈTICS

Els Itineraris energètics són els camins i transformacions que segueix l’energia des de su forma primària (ja sigui petroli, gas, carbó, urani, biomassa, solar, hidràulica, eòlica i marina) fins a l’ús ja sigui tèrmic, motriu o elèctric.

Amb ells es forma el mapa per aprendre a reduir el consum energètic tant en eficiència com en bons usos. Aquest mapa ha estat elaborat pel vicepresident de CMES i enginyer industrial Ramon Sans Rovira. Continua llegint