Punt d’inflexió de la transició energètica

Durant les darreres dècades, les energies renovables han anat madurant, i els seus costos d’explotació s’han anat reduint.
Al mateix temps les energies no renovables han vist com els jaciments més rendibles s’han anat esgotant, i per tant els seus costos d’explotació s’incrementaven. Aquesta tendència s’està accelerant, i només pot conduir-nos a un punt d’inflexió en el que les energies no renovables resultin econòmicament més cares que les energies renovables, eliminant-se d’aquesta manera l’ultima barrera per a la seva implantació massiva.
En un interessantíssim article que adjuntem, Chris Nelder (analista i consultor energètic) exposa els indicis que, segons creu, apunten a que aquest punt d’inflexió ja s’ha assolit, i que l’hegemonia de les grans empreses del sector energètic no renovable està a punt de decaure.
Com sempre us convidem doncs a llegir aquest anàlisis.

Nelder-The energy transition-ca

LES XARXES, QUI LES PAGA I QUI LES POSSEEIX?. Un cas de abús de poder

Us passem una ressenya d’un article que publica Pep Puig, soci fundador de CMES i membre de la seva Junta Directiva al seu bloc en el portal “Energies Renovables”. Aquest portal, citant del seu web, el manté un equip format per periodistes i professionals de la comunicació que treballen els temes des de una òptica periodística i divulgativa. De fet el seu lema és: “El periodisme de les energies netes”.

Continua llegint