El fracking com a símptoma. Les reserves de petroli s’estan esgotant

El fracking és una tecnologia, també coneguda com de fractura hidràulica d’esquistos, que consisteix en perforas pous i injectar aigua i químics a gran pressió a l’interior de la roca per produir-ne la fractura, el que permet alliberar petites bosses d’hidrocarburs atrapats dins de la roca i la seva posterior extracció, i amb un enorme risc que la fractura de la roca comuniqui els dipòsits d’hidrocarburs i els químics injectats amb l’aigua freàtica contaminant-la irremeiablement.
Aquesta tecnologia s’ha presentat en els últims anys com a prova que el petròli no s’està esgotant i que, gràcies a aquestes i altres noves tecnologies d’extracció, es poden seguir obtenint gas i petroli sufuicientes per no haver de preocupar-se pel seu esgotament. El màxim exponent d’aquesta imatge és l’afirmació, àmpliament difosa, que (Noticia ABC) “El fracking acerca a EEUU a la independencia energética“, i que gràcies a aquesta tecnologia la producció nacional dels EUA supera ja les importacions de combustibles.
Sent cert que la producció de combustibles actual dels EUA ha augmentat gràcies al fracking, és fals que aquestes noves tecnologies demostrin que no cal preocupar-se per la fi del petroli, ja que el fet d’haver de recórrer a noves tecnologies més cares, més ineficients, i més perjudicials per al medi ambient per obtenir combustibles sols demostra que les fonts tradicionals de combustibles barats i fàcils d’extreure de forma més o menys segura, s’estan esgotant definitivament, la qual cosa obliga a recórrer a eines d’extracció més agressives per poder arribar a llocs més inaccessibles i escurar les últimes restes de magatzems de combustible fòssil restants. Així doncs la decidida aposta d’alguns països per aquesta tecnologia no és més que una acceptació implícita que el petroli tradicional s’està esgotant.
Però, ¿pot realment el fracking substituir els pous tradicionals de petroli i ser la base energètica del futur? Per respondre a aquesta pregunta cal saber si el fracking pot mantenir un ritme constant de producció almenys durant les properes dècades. La resposta a aquesta pregunta és que no, segons un complet i rigorós informe titulat “Fracking, tecnologia, impactes i economía” redactat per l’enginyer, professor de la UPC, i president de CMES Carles Riba, i en base a estudis científics de tot el món.
Segons les dades disponibles, cada nou pou de fracking perforat redueix el seu ritme d’extracció entre el 50% i el 70% només durant el primer any, i als tres anys de la seva perforació ja s’ha reduït la seva capacitat d’extracció entre el 75% i el 90%, quedant llavors pràcticament esgotat, el que obliga al seu abandonament i a la perforació d’un nou pou en una altra zona propera. Per tant cada tres anys cal tancar tots els pous de fracking i obrir nous pous en àrees verges. A aquest ritme en molt pocs anys s’hauran esgotat totes les regions aptes per a aquestes tècniques d’extracció, deixant rere seu enromes extensions de terreny amb aigües fráticas contaminades i basses plenes de residus. L’actual producció massiva de petroli i gas mitjançant fracking no és més que una bombolla impulsada pels alts preus del carburant, que està esgotant ràpidament les reserves accessibles mitjançant aquesta tècnica. Per tant aquesta tecnologia no és una alternativa de futur per a l’obtenció de l’energia que la nostra societat necessita, sinó un últim esforç de postergar l’inevitable fi de les energies fòssils en les pròximes dècades.

Sentència judicial a EEUU contra el fracking

El fracking és una polèmica tècnica d’extracció de gas i hidrocarburs de jaciments, impossibles d’explotar amb altres tècniques, que ja hem analitzat àmpliament en entrades anteriors d’CMES referents al fracking (Consultar entrades anteriors), i sobre el qual vam publicar un interessant informe (Consultar informe) redactat pel membre de CMES Carles Riba.
Per primera vegada un tribunal dels EEUU ha condemnat una petroliera pels efectes nocius del ‘fracking’ sobre una família resident en una àrea propera als pous d’extracció. La suma de la compensació és de gairebé 3 milions de dòlars.
La notícia, publicada en múltiples mitjans, detalla que una cort de Dallas ha obligat a la petroliera Aruba Petroleum Inc a pagar 2 milions 925.000 $ a la família de Robert i Lisa Parr per utilitzar la tècnica de perforació i fractura hidràulica prop de casa , al nord de Texas. Segons els litigants, l’ús de ‘fracking’ els va causar malalties físiques i mentals i va reduir el valor de la seva propietat.

Segons la família, des que el 2008 van començar les activitats de ‘fracking’ van començar a patir diversos problemes de salut per la contaminació de l’aigua del seu pou i de l’aire, fins al punt que el seu metge va detectar a la sang diverses de les toxines químiques usades en el procés de perforació hidràulica.

Pueden consultar la noticia aquí
Consultar noticia

El fracking. Informe d’anàlisis

A partir de resultats immediats i de projeccions dubtoses, diverses instàncies polítiques, empresarials i mediàtiques han presentat els hidrocarburs d’esquist i el fracking com una nova era dels combustibles fòssils.
Des de CMES ens hem proposat fer un anàlisi serè, pragmàtic i el més científic possible dels pros i els contres que comporta, tant des del vessant energètic, econòmic com ecològic, aquesta nova tecnologia.
Fruit d’aquest anàlisi, hem generat un informe que deixem a la vostra disposició, on exposem les principals dades disponibles referents al fracking, i les conclusions que n’hem extret.
Us convidem a que consulteu l’informe vosaltres mateixos i en traigueu les vostres pròpies conclusions.

CMES_2014_Fracking (C.Riba)

PARLAMENT DE CATALUNYA. EL PLE ACORDA CREAR UNA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL FRACKING

El ple acorda crear una comissió d’estudi del ‘fracking’ però rebutja una proposició de llei per prohibir-lo

Des de CMES, en nombroses ocasions ens hem manifestat sobre el fracking com a una falsa sortida que destorba el trobar solucions renovables i sostenibles duradores i que implica un elevat cost d’oportunitat. Amb freqüència constatem que moltes decisions sobre polítiques energètiques es prenen fora del àmbit parlamentari: Comissió de l’Energia, Ordres ministerials, etc.

N’hi ha moltes decisions que requereixen una bona base tècnica i científica, però no podem ignorar que les decisions sobre l’energia tenen abast estratègic i gran impacte social. Per això, esperem que es faci un bon debat i que el mateix transcendeixi al conjunt de la societat.

Continua llegint

ANÀLISI: FRACKING, ALGUNES DE LES SEVES CLAUS

Amb aquest títol, apareixia a l’edició de Gara del passat dia 28 de maig un article signat pels professors de La universitat del Pais Basc (UPV-EHU) Javier Arostegi GARCÍA, Txema BADILLO Larrieta i Itxaso Arostegi Olalde.

Després d’una entrada en la que expliquen el nou escenari energètic que ha esdevingut amb aquesta tecnologia plantegen de forma força exhaustiva els problemes que implica la seva utilització i que han de tenir-se presents en tot cas a l’hora de decidir-se o no per el seu ús. Afirmen:

Continua llegint

A VOLTES AMB LA FRACTURACIÓ HIDRAÚLICA. EL FRACKING DE NOU

Volem reproduir en aquesta pàgina l’esforç divulgatiu que s’està realitzant des de diversos mitjans, entitats i persones al voltant de la fracturació hidràulica com a sistema d’obtenció d’energies fòssils. Com que el tema és de notòria actualitat ens limitem a citar algunes de les darreres intervencions o escrits:

Continua llegint

El FINAL DE LA BOMBOLLA DEL SHALE

Al blog de John Michael Greer hi ha l’interessant article publicat el passat 27 de febrer. Considera J. M. Greer que el Shale Oil & Gas és la bombolla que es porta ara i que ha substituït a la immobiliaria. És a dir, per Wall Street bombolla i patacada ja és una rutina. Ara sembla que li està tocant al petroli i gas de esquist.

Continua llegint

FRACKING: RENTABILITAT ENERGÈTICA, ECONÒMICA I ECOLÒGICA

Blog d’Antonio Turiel (crashoil.blogpot.com.es).

Antonio Turiel, en aquest article del seu blog, fa unes reflexions sobre el fracking. Dóna una visió de conjunt. No només contempla els aspectes mediambientals, sinó que analitza altres variables, com el rendiment energètic net i el rendiment econòmic, aspectes que, diu, fan emergir una perspectiva completament diferent del assumpte, que no encaixa amb la informació que sovint es dóna en els mitjans de comunicació i que amaga la crua realitat del tema. Afirma, Antonio Turiel, que si el debat només l’enfoquem contemplant l’aspecte ambiental se acabarà imposant aquesta tecnología, per això resulta de interès analitzar el problema també des de altres enfocaments no menys importants.

Per llegir més… (Post en Castellà)

Energia i medi ambient, el Fracking

Darrerament, ha tornat a posar-se en primera plana informativa de diversos mitjans la preocupació pels sondejos en relació amb la fracturació hidràulica (Fracking) per tal de cercar les possibilitats d’extreure gas o petroli no convencional. La preocupació ve donada pels nombrosos riscos que pot implicar la aplicació d’aquesta tecnologia i per la escassa informació que han ofert les autoritats sobre les llicències de prospecció. CMES que vol anar cap a un nou model energètic i social sostenible entén que si no es pot garantir la total absència dels greus riscos mediambientals que comporten aquestes tècniques extractives no s’han de fer servir. Utilitzant-les només redundarien en malmetre la biosfera que hem de deixar als nostres fills i néts. Exposen a continuació diverses opinions i posicionaments en relació amb la matèria.

Continua llegint