TE21. El model de transició energètica proposat per CMES

El llibre “El col • lapse és evitable” de l’editorial Octaedro, escrit pel vicepresident de CMES Ramon Sans en col•laboració amb Elisa Pulla, i que exposa el model de transició energètica TE21 proposat per CMES, ha sigut analitzat per la professora Aurèlia Mañé Estrada, professora de política econòmica i de relacions energètiques internacionals en la Universitat de Barcelona, que en una ressenya al seu blog ha mostrat el seu interès en la proposta de model de transició energètica TE21.
Així doncs us recomanem que llegiu el post de la professora Mañé , i també us convidem a llegir-vos el llibre de Ramón Sans, on s’exposa la proposta de TE21, per vosaltres mateixos.

Per tal d’animar-vos a llegir-vos el llibre “El col·lapse és evitable”, procedim a fer un petit resum del seu contingut, i per tant també a resumir-vos la proposta TE21.

En el llibre es comença fent un anàlisis de les enormes pèrdues energètiques produïdes durant els recorreguts energètics de transformació de l’energia fòssil en energia elèctrica o en energia motriu. Aquest anàlisis mostra pèrdues d’aproximadament el 66% de l’energia inicial continguda en els combustibles en els usos de generació elèctrica, i de fins al 80% en els vehícles de combustió. A més s’analitzen els fluxos monetaris actuals i futurs que marxen de la majoria de països consumidors d’energia cap als pocs països productors, a canvi d’una energia que es malbarata en aproximadament un 75% de mitja.
Després d’aquest anàlisis es fa el mateix càlcul si s’utilitzessin energies renovables de proximitat amb la tecnologia actualment disponible. El resultat es que les energies renovables tenen unes pèrdues energètiques molt menors, al requerir menys transformacions, ja que no cal extreure, ni transportar ni refinar les energies renovables, i tampoc cal convertir calor en moviment i després en electricitat. Per tot això la seva eficiència resulta ser molt més elevada, i per tal es requereix menys quantitat d’energia primaria per fer el mateix treball.
Finalment es fa una projecció de la inversió necessària per assolir una total independència energètica de les energies no renovables en un plaç de 40 anys, i el resultat es que si es comencés ara, l’any 2020 els estalvis econòmics ja superarien el cost d’inversió. Per tant en tant sols 5 anys la inversió començaria a ser rendible.
Així doncs la sorprenent conclusió es que invertir en fer la transició energètica es una inversió econòmicament rendible, que a més de solucionar els reptes energètics i ambientals, permetria reduir el cost de l’energia, millorar la balança comercial del país, a més de generar ocupació i empreses competitives a nivell internacional.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

2 comentaris a “TE21. El model de transició energètica proposat per CMES

  1. Me gustaría ver esta acertada proposición de “El colapso es evitable” completada y afinada con los conceptos de TRE (EROEI) y densidad energética, de otro modo se me hace un poco simplificadora en algunos puntos.
    También estaría bien poder compatibilizar y ajustar esta visión con la que propone el libro “En la espiral de la energía”; en su volumen II págs,103 a116, cuyo análisis sobre las renovables y el hidrógeno me parece, por el momento, más realista.

  2. Juan, gràcies per el comentari, el meu llibre preten ser un marc que demostra que una solució energètica basada en renovables es perfectament possible i econòmica i ambientalment molt avantatjosa,.. no preten ser una enciclopedia de l’energia per una raó que s’explica al inici del llibre: que tothom el pugui comprendre.
    Per el que tu demanes et suggereixo dos camins: mirar amb deteniment els itineraris energètics inclosos en el llibre i llegir les pàgines 12 a 26 del llibre “Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles”, que precedeix el meu llibre, de Carles Riba i Romeva qui presideix CMES.
    Disposo del volum I del llibre que menciones però no del volum II, procuraré aconseguir-lo i veure el que comentes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *